یا «مدعی انرژی درمانی

چند جلسهای که به خانهشان رفتم به او علاقهمند شدم و برای اینکه درمان راحتتر انجام گیرد و مرتکب عمل غیراخلاقی نشویم او را صیغه کردم و روابط ما کاملاً شرعی بود، اما نمیدانم چرا حالا او از من شکایت کرده. از بین این دو نوع هر کدام که دستیابی به آن برایتان راحتتر است را انتخاب کنید. طریق دوم این است که ببینیم در چه تاریخ و در چه برجی بدنیا آمده ایم و چه سنگی با برج و ستاره ما موافق بوده ، از آن استفاده کرده و آن سنگی که با برج و ستاره ما ناموافق باشند از آن استفاده نمی کنیم. با زندگی: عشق آسمانی / عشق بی چون و چرا، بخشندگی و رو راستی. بچه هایی که نوازش میشدن، نفخ شکمشون، بی تابی هاشون، چیزهایی که بچه های کوچک رو در این سن اذیت میکنه و باعث گریه شون میشه به شدت کمتر از بقیه بچه ها شد! ابتدا لازم است در حالت ایستاده قرار گیرید ، میتوانید پاهایتان را جفت کنید و یا به اندازه عرض شانههایتان باز کنید.ستون فقراتتان را بکشید و دستهایتان را به صورتی قرار دهید که کف دست رو به جلو باشد.

با دست کشیدن روی فکها بر چاکرای فرعی فک تاثیر می گذاریم و این عمل اثر مستقیمی روی سیستم اعصاب و حافظه دارد. بشوند. متأسفانه به دلایل گوناگون عدهای برای حل این مشکلات دست به دامن کسانی میشوند که با انواع ترفندها ادعا میکنند میتوانند به انرژیدرمانی بپردازند. با افزایش انرژی حیاتی در قسمت های آزرده و تمامی بدن، فرآینده شفا سریع تر رخ می دهد. انرژی درمانی برای تسکین تمامی دردهای جسمی و روحی نیست. انرژی درمانی به روش سنتی در ارتباط با فضای غیرمادی و معنوی میباشد ولی مذهب های مختلف با آن، هماهنگی زیادی ندارند. 3 ـ با پراناي آبي روشن مايل به سفيد به چاكراي آجنا انرژي بدهيد. وـ پراناي انتقاليافته را تثبيت كنيد. 10- انرژي داده شده را تثبيت و آزاد نماييد. 7- انرژي پرانائي داده شده را تثبيت و آزاد نماييد. 12- در چند روز آينده كل اين درمان را يك باردر روز تكرار نماييد.

نکته اینجاست که ظاهرا این انرژی ها در زمره هیچ یک از آنهایی که ما می شناسیم و دانش بشری به ما آموخته، نیست (به بیان دیگر اصلا انرژی در کار نیست) و هر چند که توضیحات گنگی درباره آن ها داده می شود، هیچ نشانی از ارتباط آن با نیروهای شناخته شده طبیعت وجود ندارد. اگر دچار بیماری ناشی از برهم خوردن تعادل یک یا چند نمک غیرآلی شدهاید، نگران نباشید چون روش نمکدرمانی این روزها به یاری علم پزشکی آمده است. یوگای تنفس یا همان پرانایاما را با 3 روش انجام دهید. 9- عمل جارو كردن موضعي را بر روي چاكراي جلوئي و پشتي طحال و چاكراي منگمين انجام دهيد. 2- عمل جارو كردن موضعي را بطور كامل بر روي چاكراي جلوئي و پشتي شبكة خورشيدي و بر روي كبد انجامدهيد. با توجه به اینکه اتاق نشیمن قسمت اصلی خانه را تشکیل میدهد و اعضای خانواده بیشتر وقت خود را در این قسمت از خانه سپری میکنند. رنگ های معمولی: آبی با رگه های سفید. به همان ترتیب نیز بیماری های وجود دارد که از نظر سیستم پزشکی غیر قابل علاجند،اما در سیستم یوگا کاملا درمان پذیر تلقی می شوند.این امر نشان می دهد که هر سیستم درمانی امتیازات ودر عین حال نقطه ضعف هایی دارد.

این انرژی دارای دو قطب قوی به نامهای «یین» (yin) و «یانگ» (Yang) است و زمانی که بین دو قطب تعادل وجود داشته باشد، موجود زنده دارای سلامت جسمی است و در غیر این صورت بیماری بروز میکند. به همین دلیل می توانید در هر رویدادی که احساس می کنید احتمال عصبانی شدن شما وجود دارد، سنگ آکوامارین را همراه خود داشته باشید. آکوامارین چاکرای گلو را تا حد اولیه فعال می کند تا بالاترین و واقعی ترین حقیقت را بیان کند. چاکرای سالم این تجربیات را پردازش و هضم میکند و باعث رشد سالم میشود. 8- عمل جارو كردن موضعي را بر روي چاكراهاي قاعدهاي و ناف انجام دهيد. 2- عمل جارو كردن عمومي را دوباره انجام دهيد. 10- دو يا سه ماه درمان را سه بار در هفته تكرار كنيد. تلفظ واژهٔ «مُسلِم» در لهجهٔ اصیل عربستانی بهصورت «موسلیم» است. هرچند ممکن است غیرقابل باور به نظر برسد، ولی این یکی از روشهای ساده برای رفع بوی ناخوشایند پیاز میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید