12 روش تربیت کودکان سرسخت و لجباز – رسانه موفقیت یوکن

مانند این روایت از رسول خدا صلیالله علیه و آله نیز نقل شده که فرمودهاند: «کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد، در روز قیامت پدر و مادرش را صدا میزنند و دو جامه بر آنان میپوشانند که از نور آنها چهرههای بهشتیان روشن میشود. حق پدر بر فرزند آن بود که فرزند در هر چیز، جز نافرمانى خداى سبحان، او را فرمان برد، و حق فرزند بر پدر آن است که او را نام نیکو نهد و نیکش ادب آموزد و قرآنش تعلیم دهد. پذیرش: نشان دادن پذیرش خواستهها، احساسات، افکار، خواهشها، انگیزهها و ادراکات فرزند بدون قضاوت یا ارزیابی. همدلی: درک احساس نیاز کودک به محبت و توجه به عواطف کودک ناراحت یا پریشان. کنجکاوی: نشان میدهد که پدر و مادر رفتار کودک خود را درک میکنند. پدر و مادر باید این احساس همدلی را در عمل به کودک نشان دهند تا کودک متوجه شود که واقعاً درک میشود. فرزند پروری درمانی راهی برای تأمین نیازهای کودک فراهم میکند تا او دوباره احساس امنیت کند.

این، به معنای کنار گذاشتن روشهای سنتی در تربیت فرزند همچون محروم کردن و تنبیه بدنی به نفع روش پِیس (PACE) است. به خصوص زماني که قرار است راجع به موضوعات مشکلدار و استرسآور صحبت کنيد. کودکان به شدت با بزرگسالانی که با آنها زندگی می کنند، یکی می شوند. والدین همیشه در حال هجوم هستند و با کار، شغل در خانه به کودکان توجه نمی کنند، تلفن های همراه و فیس بوک را چک می کنند، تلویزیون تماشا می کنند و غیره. یکی از حقوق اصلی آدمی، حق تعلیم و تربیت است؛ اما روش تربیتی قرآن در مورد کودک، بر پایه آگاهیبخشی و مهربانی استوار است؛ بدین معنا که تعامل و ارتباط با کودک باید از همان ابتدا با محبت همراه باشد: «وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَابُنىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ: هنگامى را که لقمان به پسرش در حالى که او را پند مىداد، گفت: اى پسر عزیزم، براى خدا شریک و همتا قرار مده؛ زیرا شرک، ظلمى بس بزرگ است». و فرموده است: هرکس دختری داشته باشد و به او آزار نرساند و بیاحترامی نکند و پسرش را بر او مقدّم نداند، خداوند او را وارد بهشت میسازد. این کار باعث کاهش عزت نفس در کودک می شود و به احساس رنجش کودک منجر شود.

این سبک باعث ایجاد احساس امنیت و پیوستگی مدام پدر و مادر با فرزند میشود. پیس یک روش شناسی ارتباطی است که هدف آن این است که به کودک احساس امنیت دهد تا کودک بتواند اعتماد را بیاموزد. فرزندانی که از عقدهی حقارت و فقر عاطفی رنج میبرند و برای خود هیچگونه ارزشی قایل نیستند، نمیتوانند افرادی مورد اعتماد باشند و مسؤولیتی را در جامعه عهدهدار شوند. پس معلّم، مفاهیم و معانی علمی را از ذهن خودش به ذهن متعلّم منتقل نمیسازد، بلکه در این مورد نقشی جز سخن گفتن و القای الفاظ ندارد. یادگیری برای غلبه بر این 10 اشتباه رایج والدین، شما را در رسیدن به یک پدر و مادر موثرتر راهنمایی می کند. والدین معمولاً نمی خواهند اشتباه کنند. متأسفانه، بسیاری از ما به طور غریزی قادر به دانستن این نیستیم که در هر موقعیتی که به عنوان پدر و مادر با آن روبرو هستیم، باید چه کار کنیم و همه ما می توانیم هر از گاهی اشتباه کنیم. اگر شاهد مثال می خواهیم می توانیم در تجربه های روزمره خود این را به وضوح بینیم.

آنها باید بدانند که اگر مشکلی آنها را آزار می دهد، هر روز که آماده می شوند فرصتی برای گفتگو در مورد آن وجود دارد. سخت گیری بیش از حد، روح آزادی را در کودک از بین می برد و این ایده غلط را در او به وجود می آورد که آزاد و مستقل بودن، نامطلوب است. سایر افراد جامعه نیز از شر این افراد در امان نخواهند بود؛ اما اگر والدین بتوانند با محبت، احترام، ارتباط صمیمانه و کرامت نفس را در نوجوانان تقویت کنند، آنان در آینده انسانهای سالم و دوستداشتنی خواهند بود و وجود خود را با گناه و معصیت آلوده نخواهند کرد. در دنیای امروزی که با پیشرفتهای تکنولوژی و انفجار اطلاعات از طریق توسعهی وسائل ارتباطی در موارد بسیاری برای نشانه گرفتن هویت و اعتقادات جوانان و نوجوانان راهاندازی شده اند؛ و نیز با کمرنگ شدن روابط صمیمی والدین و فرزندان، قرار گرفتن بنیان خانواده در مسیر تهاجم فرهنگی، دور شدن والدین و بعضا توجه نداشتن والدین به تربیت فرزندان همراه اند.

دیدگاهتان را بنویسید