تاثیر رفتار والدین در تربیت فرزندان

پس از سرگذشت های متعدد به «انسی» مراجعت کرد و بعد در چند جا نوکر شد و از خانه ی ارباب اولش یک روبان دزدید و خدمتکار را متهم کرد و از آنجا بیرونش کردند؛ سپس ارباب دیگری یافت که قدرش را بهتر می دانست ولی او با زندگی ماجراجویی خوشتر بود، لذا با ماجراجویی … ادامه

12 روش تربیت کودکان سرسخت و لجباز – رسانه موفقیت یوکن

مانند این روایت از رسول خدا صلیالله علیه و آله نیز نقل شده که فرمودهاند: «کسی که به فرزندش قرآن بیاموزد، در روز قیامت پدر و مادرش را صدا میزنند و دو جامه بر آنان میپوشانند که از نور آنها چهرههای بهشتیان روشن میشود. حق پدر بر فرزند آن بود که فرزند در هر چیز، … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

تامین هزینه پوشاک، مسکن و تغذیه فرزند تا وقتی که او به سن استقلال مالی برسد، به عنوان یک حق بر عهده پدر و در مواردی بر عهده مادر است. برای مثال، وقتی فرزندتان میخواهد کارهای کوچکی مانند بستن زیپ شلوار، بند کفش یا دکمههایش را خودش انجام دهد، این اجازه را به پسرتان بدهید. … ادامه

باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

گاهی بالغانه ترین تصمیم اینست که دست از اصرار بر حل موضوعی در همین حالا برداریم و به یکدیگر کمی زمان بدهیم. در این قسمت چند مورد از مهم ترین ویژگی های والدین موفق در تربیت فرزند را برای شما عزیزان ذکر خواهیم کرد. این حملات که معمولاً بیش از چند دقیقه طول نمیکشند با … ادامه

40 نکته طلایی برای تربیت فرزند صالح – ویرگول

تحقیقات متعددی که در آمریکا و انگلستان در مورد تأثیر تلویزیون روی بچهها به عمل آمده، حاکی از این مسئله است که تلویزیون، اضطرابهای کودکان در مورد آیندهشان و به طور کل، احساس عدم امنیتشان را افزایش میدهد و خیلی زود پیچیدگی شرایط اجتماعی را بر آنها آشکار میسازد. روانشناسان از این مسئله با عنوان … ادامه

انرژی درمانی چیست؟

روشن است که ارتباط با اجنه و ارواح هر چند که واقعیت دارد اما حقیقت ندارد، به این معنا که با واسطه این قدرتها نمی توان به هیچ تعالی و کمالی دست یافت و این فرایند صرفا یک تغییر است نه تکامل و رشد روحی. بعد از گذشت پنج دقیقه دست ها خیلی آروم به … ادامه

یا «مدعی انرژی درمانی

چند جلسهای که به خانهشان رفتم به او علاقهمند شدم و برای اینکه درمان راحتتر انجام گیرد و مرتکب عمل غیراخلاقی نشویم او را صیغه کردم و روابط ما کاملاً شرعی بود، اما نمیدانم چرا حالا او از من شکایت کرده. از بین این دو نوع هر کدام که دستیابی به آن برایتان راحتتر است … ادامه

انرژی درمانی فقط یک ادعاست! – پرسمان

با تمریناتی که روی سلولهای چشم و نحوه دیدن انجام می دهید باعث می شوید نوری را در نزدیکی بدن و اندامها ببنید. برای این که مطمئن شوید که انرژی صاحب گذشته این عتیقه روی شما تاثیر نمی گذارد، باید هر کدام را به دقت بشویید تا پاکسازی شوند . روی جلد هر دو کتاب … ادامه

انرژی درمانی ؟

آن ها را به آهستگی به هم نزدیک سازید. مدتی قبل حتی سردار علیپور جلوی برنامه من در بهشت زهرا را گرفت و علیه من شکایت کرد و من در دادگاه شهرری هم تبرئه شدم. هنگامی که از رژیمهای غذایی خسته شدید و نتیجه مطلوبی از برنامه تمرینی و منظم خود کسب نکردید، وقت آن … ادامه

آزمایشی که مدعیان انرژی درمانی را مردود کرد

HRM به مدت سهسال روی بدن خود آزمایش نموده است و این شیوه را براساس سعی و خطا بهدست آورده است. در این ویدئو میتوانید نحوه ی آزمایش را مشاهده کنید. در نبود نور خورشید کیفیات بد در ما رشد مییابند و وقتی نور خورشید بهدرون مغز وارد میشود کیفیات خوب جایگزین کیفیات بد میشوند. … ادامه